เลือกหน้า

thai smile

thai smile  thai smile  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นสายการบินพาณิชย์ ของประเทศไทย โดยมีสถานะเป็น บริษัท ย่อย ของการบินไทยและอดีต รัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ เป็นธุรกิจ การบินพาณิชย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของ thai...